Tuesday, October 30, 2012

Surah Muhammad

Surah ke-47 dalam Al-Quran.

Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka; Allah menghapus  kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. 47:2

Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, nescaya Dia akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukan kamu. 47:7

Yang demikian itu kerana Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman; sedangkan orang-orang kafir tiada pelindung bagi mereka. 47:11

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya? 47:14

Perumpamaan taman syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa; di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar(anggur yang tidak memabukkan) yang lazat rasanya dan sungai-sungai madu yang murni.Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka.Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka, dan diberi minuman dengan air yang mendidih, sehingga ususnya terpotong-potong? 47:15

Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. 47:17

Maka ketahuilah, bahawa tiada Tuhan (yang patut disembah) melainkan Allah, dan mohonlah keampunan atas dosamu dan atas (dosa) orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan.Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. 47:19

Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? 47:24

Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu; dan akan Kami uji perihal kamu. 47:31

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merosakkan segala amal kamu. 47:33

Maka janganlah kamu lemah dalam mengajak damai, kerana kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amal kamu. 47:35

Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. 47:36

Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan (hartamu) di jalan Allah.Lalu di antara kamu ada yang kikir, dan barangsiapa kikir maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri.Dan Allah lah Yang Maha Kaya, dan kamulah yang memerlukan (kurnia-Nya).Dan jika kamu berpaling (dari jalan yang benar) Dia akan menggantikan (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan (derhaka) seperti kamu. 47:38

Some heartfelt verses from this surah for me.Moga ada manfaatnya :)

No comments:

Post a Comment