Friday, February 25, 2011

99

Dari Abu Hurairah r.a bahawa Nabi s.a.w bersabda:”Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama iaitu seratus kurang satu.Siapa menghafalnya masuk syurga.(HR Muslim)

 Masa kecik-kecik dulu rasa susah sangat nak hafal nama-nama Allah.Bila sekolah menengah asmaul husna wajib baca masa perhimpunan dan alhamdulillah aku boleh hafal dan ingat.Dan aku percaya semua orang pun boleh hafal 99 asma Allah ini.Dan cuba menghayati erti dan maksudnya sekali^^


1.Allah   
2.Ar-Rahman~Maha Pengasih  
3.Ar-Rahim~Maha Penyayang  
4.Al-Malik~Maha Merajai (mempunyai kekuasaan)  
5.Al-Quddus~Maha Suci  
6.As-Salam~Maha Penyelamat  
7.Al-Mu'min~Maha Pengaman  
8.Al-Muhaymin~Maha Pelindung  
9.Al-Aziz~Maha Mulia/Perkasa  
10.Al-Jabbar ~Maha Pemaksa  
11.Al-Mutakabbir~Maha Megah  
12.Al-Khaliq~Maha Pencipta 
13.Al-Bari'~Maha Perancang 
14. Al-Musawwir~Maha Menjadikan Rupa Bentuk 
15. Al-Ghaffar~Maha Pengampun
16. Al-Qahhar~Maha Menundukkan 
17.Al-Wahhab~Maha Pemberi 
18. Ar-Razzaq~Maha Pemberi Rezeki
19. Al-Fattah~Maha Pembuka
20. Al-Alim~MahaMengetahui 
21. Al-Qabid~Maha Penyempit Hidup 
22. Al-Basit~Maha Pelapang Hidup 
23. Al-Khafid~Maha Penghina
24. Ar-Rafi'~Maha Tinggi 
25. Al-Mu'iz~Maha Pemberi Kemuliaan/Kemenangan
26. Al-Muthil~Maha Merendahkan
27.As-Sami'~Maha Mendengar 
28. Al-Basir~Maha Melihat 
29. Al-Hakam~Maha Menghukum
30. Al-'Adl~Maha Adil 
31.Al-Latif~Maha Halusi 
32. Al-Khabir~Maha Waspada 
33. Al-Halim~Maha Penyantun 
34. Al-'Azim~Maha Agong 
35. Al-Ghafur~Maha Pengampun
36. Ash-Shakur~Maha Pengampun 
37. Al-'Aliyy~Maha Tinggi Martabat-Nya 
38.Al-Kabir~Maha Besar 
39. Al-Hafiz~Maha Pelindung 
40. Al-Muqit~Maha Pemberi Keperluan 
41. Al-Hasib~Maha Mencukupi 
42.Al-Jalil~Maha Luhur 
43. Al-Karim~Maha Mulia 
44. Ar-Raqib~Maha Pengawas 
45. Al-Mujib~Maha Mengabulkan 
46. Al-Wasi'~Maha Luas Pemberian-Nya 
47. Al-Hakim~Maha Bijaksana 
48. Al-Wadud~Maha Pencinta 
49. Al-Majid~Maha Mulia
50. Al-Ba'ith~Maha Membangkitkan 
51. Ash-Shahid~Maha Menyaksikan 
52. Al-Haqq~Maha Benar 
53. Al-Wakil~Maha Berserah 
54. Al-Qawiyy~Maha Memiliki Kekuatan 
55. Al-Matin~Maha Sempurna Kekuatan-Nya 
56. Al-Waliyy~Maha Melindungi 
57. Al-Hamid~Maha Terpuji 
58. Al-Muhsi~Maha Menghitung 
59. Al-Mubdi'~Maha Memulai/Pemula
60. Al-Mu'id~Maha Mengembalikan 
61. Al-Muhyi~Maha Menghidupkan 
62. Al-Mumit~Maha Mematikan 
63. Al-Hayy~Maha Hidup 
64. Al-Qayyum~Maha Berdiri Dengan Sendiri-Nya 
65. Al-Wajid~Maha Menemukan 
66. Al-Majid~Maha Mulia 
67. Al-Wahid~Maha Esa 
68. As-Samad~Maha Diminta
69. Al-Qadir~Maha Kuasa
70. Al-Muqtadir~Maha Menentukan  
71. Al-Muqaddim~Maha Mendahulukan 
72. Al-Mu'akhkhir~Maha Melambat-lambatkan 
 73. Al-'Awwal~Maha Pemulaan 
74. Al-'Akhir~Maha Penghabisan 
75. Az-Zahir~Maha Menyatakan 
76. Al-Batin~Maha Tersembunyi
77. Al-Wali~Maha Menguasai Urusan 
78. Al-Muta'ali~Maha Suci/Tinggi 
79. Al-Barr~Maha Bagus (Sumber Segala Kelebihan) 
80. At-Tawwab~Maha Penerima Taubat 
81. Al-Muntaqim~Maha Penyiksa
82. Al-'Afuww~Maha Pemaaf
83. Ar-Ra'uf~Maha Mengasihi 
84. Malik Al-Mulk~Maha Pemilik Kekuasaan 
85. Dzul-Jalali wal-Ikram~Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan
86. Al-Muqsit~Maha Mengadili 
87. Aj-Jami'~Maha Mengumpulkan
88. Al-Ghaniyy~Maha Kaya Raya 
89. Al-Mughni~Maha Penberi Kekayaan 
90. Al-Mani'~Maha Membela/Menolak 
91. Ad-Darr~Maha Pembuat Bahaya 
92. An-Nafi'~Maha Pemberi Manfaat 
93. An-Nur~Maha Pemberi Cahaya 
94. Al-Hadi~Maha Pemberi Petunjuk 
95. Al-Badi'~Maha Indah/Tiada Bandingan 
96. Al-Baqi~Maha Kekal 
97. Al-Warith~Maha Membahagi/Mewarisi 
98. Ar-Rashid~Maha Pandai/Bijaksana 
99. As-Sabur~Maha Penyabar

"Dan Allah memiliki Asmaul Husna(nama-nama terbaik),maka berdoalah kepadaNya dengan menyebut Asmaul Husna..."~Al-A'raf:180~

No comments:

Post a Comment